Liên hệ
Bose by UPSV

Bộ Phận Kinh Doanh

(+84) 28 3943 1520

Nguyễn Thị Thu Hoa - Ngành hàng gia đình (CE)
Ông
Trần Vĩnh Phú Trường - Ngành hàng chuyên nghiệp (PSD)

Địa chỉ: Lầu 9, tòa nhà REE Tower,

09 Đoàn Văn Bơ, P. 13, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: hoa.nguyenthithu@bose.upsv.vn
truong.tranvinhphu@bose.upsv.vn

Giờ hoạt động:

Thứ 2 - Thứ 6: 8:30 - 17:30

Trung Tâm Dịch Vụ Ủy Quyền Bose
(Bose Authorized Service Center)

(+84) 28 3911 2198

Ông Nguyễn Trần Long - Phụ trách trung tâm

Địa chỉ: 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao,
Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://support.bosebyupsv.com/

Email: customerservice@bose.upsv.vn

Giờ hoạt động:

Thứ 2-6: 8:30 - 12:00 & 13:00 - 17:30

Thứ 7: 8:30 - 12:00